O projektuTémataAktivityTýmPartneřiKontakt

Témata kurzu

Protože pro internet platí, že je nejen nepřebernou studnicí informací, ale také se při jeho poznávání lze snadno utopit, vybrali jsme několik klíčových témat, kterým se budeme na blízko i na dálku věnovat především.

Stáhněte si videa a další materiály z přednášek.

Sociální sítě a sociální kapitál Interpersonální komunikace a interakce v prostředí internetu Identita Vyhledávání Bezpečnost počítačových sítí a Internetu Historie Internetu

Sociální sítě a sociální kapitál
Sociální sítě a sociální kapitál Sítě jsou fenoménem napříč širokým spektrem vědních oborů. Dnes se o nich hovoří jako o obecném principu, který dokáže společnými zákonitostmi propojit postgenomovou biologii, Al-Káidu, okruhy našich přátel a v neposlední řadě třeba jeden z nejmladších druhů sítě - internet. Nejen proto nelze nechat toto téma stranou. Jak se mění právě prostřednictvím internetu naše sociální sítě? Oslabují naše vzájemné vztahy nebo je naopak posilují? Jak můžeme naše sítě využít? A jak do toho všeho zapadá sociální kapitál? A co to vlastně je? Na to všechno se budeme společně s vámi snažit najít odpověď.

Interpersonální komunikace a interakce v prostředí internetu
Síť za obrazovkou je nejen nezměrnou informační studnou, ale také novým prostorem pro interakci mezi přáteli, známými ale i docela cizími lidmi. V čem spočívají naše vztahy a v čem spočívá komunikace s druhými lidmi? Jakým způsobem je poznamenává tento nezadržitelně rostoucí svět jedniček a nul? Jaký je dnes rozdíl mezi vztahy fungujícími zcela mimo internet a vztahy čistě online? Jakým způsobem se tyto rozdíly promítají do proměny většiny našich vztahů, které se již z větší či menší části přesouvají do cyberprostoru internetu? Pojďte hledat odpovědi na otázky proč jsou lidé na internetu otevřenější, co se děje s nonverbální komunikací a jak se proměňujě kvantita a kvalita našich vztahů. Pojďte kriticky reflektovat, co že se to děje bezprostředně kolem vás, od té chvíle, co jste začali využívat email, fóra, chaty, messengery, virtuální komunikační, herní, pracovní systémy...

Identita
"Kdo vlastně jsem?" Na tuto otázku si člověk odpovídá celý život. Do odpovědi se promítá jeho pohlaví, věk, role, pozice, vztahy a začlenění do různých skupin, což si člověk může vybrat jen do určité míry. Na internetu se mu však nabízí možnost zvolit si pro své vystupování téměř jakékoli parametry a prezentovat se jako někdo jiný, než skutečně je. Jak vlastně vystupujeme na internetu? Jaká jsou specifika jednání na internetu? Existuje virtuální identita? Lze být na internetu zcela smyšlenou identitou bez ohledu na vlastní identitu? Těmito a dalšími otázkami se budeme zabývat v rámci tématu Identita.

Vyhledávání
Zkoušeli jste někdy vyhledat sami sebe? Zjistit, jaké informace o Vás lze zjistit? A o ostatních? K tomu připočtěme miliardy dokumentů, zpráv, diagramů, fotek. V části věnované efektivnímu vyhledávání informací se Vás provedeme poněkud nepřehlednou sítí informační dálnice. Ukážeme Vám mapu i to, jakým směrem ji natočit (základní orientaci ve strukturách webu), provedeme Vás po dálnicích i silnicích první třídy (způsoby, jak se rychle dostat k informacím, které hledáme), vysvětlíme, proč se vyskytují objížďky a rozbité komunikace (gatekeeping) a v neposlední řadě Vás připravené necháme na informační dálnici i závodit.

Bezpečnost počítačových sítí a Internetu
Počítačové viry, hacking a spam jsou pojmy, které zná každý z nás. Uvědomujeme si, že při naší virtuální cestě Internetem nám hrozí různá rizika, ale v porovnání s tím, jak si zabezpečujeme svůj byt, své auto či svůj majetek, věnujeme bezpečnosti na Internetu malou pozornost a to i u tak citlivých služeb jako je Internetové bankovnictví. Budeme se proto podrobně věnovat tomu, co všechno je potřeba důkladně zabezpečit, od datových nosičů, přes počítač, připojení do Internetu, po Internetový prohlížeč, jak to konkrétně udělat, a co nám hrozí, když něco z toho opomineme.

Historie Internetu
Arpanet? Cyclades? INRIA? X.400? @!;; ! Povědomé zkratky nebo neznámé složeniny písmen a znaků? V rámci bloku Historie Internetu seznámíme účastníky s vznikem a vývojem Internetu. Nebude se jednat jen o strohé biflování dat, velmi netradičně budete moci poznat rychlost a neuchopitelnost vývoje internetu, přispět svým názorem a kreativitou k rozmanitosti služeb, které internet poskytuje a konečně - zažít „jak to všechno s těmi internety bylo.“

Aktuálně
21.2.2011
Knížka LiveOnLine
je volně ke stažení.


pod záštitou
Fakulty sociálních věd UK
za podpory
Nadace Vodafone Česká rep.


Partneři projektu

LiveOnLine na Facebooku