O projektuTémataAktivityTýmPartneřiKontakt

Harmonogram přednášek

Přehled všech přednášek na semestrální části kurzu, jejich témata a přednášející. Přednášky probíhaly každou středu od 24. února 2010 v 18:30 v budově FSV UK v Jinonicích.

1. Úvod do kurzu 2. Úvod do problematiky internetu, historie a vývoj internetu 3. Interakce a komunikace ve virtuálním prostředí 4. Identita ve virtuálním prostředí 5. Vyhledávání 6. Digital divide – prohlubuje nebo snižuje internet diferenciaci společnosti? 7. Ethics and Cyberspace 8. Právní aspekt 9. Sociální sítě a sociální kapitál I 10. Sociální sítě a sociální kapitál II 11. Bezpečnost na internetu 12. Závěrečná přednáška

1. Úvod do kurzu
Materiály z proběhlé přednášky
Přednáší: tým LiveOnLine
Ochutnávka kurzu – představení jednotlivých témat a struktury kurzu. Představení virtuální platformy wiki, zážitkové části kurzu a požadavků na uzavření kurzu.

Záznam přednášky:

1.část

2.část

2. Úvod do problematiky internetu, historie a vývoj internetu
Stáhnout prezentaci (2 MB PPT - Powerpoint 97)
Stáhnout upoutávku (3 MB PPT - Powerpoint 97)
Přednáší: Martin Buchtík, Markéta Dufková, Filip Kábrt
Historické souvislosti vzniku internetu a změny ve vývoji internetu. Internet a jeho architektura. Vývoj internetových služeb (E-mail, FTP, Telnet). World Wide Web (vyhledávače, blogy, chaty, video stream, web 2.0). Sociální aspekty vývoje internetu.

Záznam přednášky:

1.část

2.část

3. Interakce a komunikace ve virtuálním prostředí
Stáhnout prezentaci (2 MB PPTX - Powerpoint 2007)
Stáhnout upoutávku (2 MB PPTX - Powerpoint 2007)
Přednáší: Martin Kozel, Magdalena Kabelková
Interpersonální komunikace a interakce v prostředí internetu: Jak ji lze definovat offline? Jak se proměňuje kontext kulturní (vzorce, scénáře, schémata, instituce), sociální (skupiny, komunity, role) a kontext sebepojetí online? Tématem bude rovnost statusů (net democracy), nová geografie vztahů, sociální mnohočetnost, prostředí bez zábran, disinhibice, omezenost komunikace, intenzita a mnoho dalšího.

Záznam přednášky:

4. Identita ve virtuálním prostředí
Stáhnout prezentaci (1 MB PPT - Powerpoint 97)
Stáhnout upoutávku (1 MB PPT - Powerpoint 97)
Přednáší: Magdalena Kabelková
Skutečná (reálná) a virtuální identita. Možnost volby na internetu. Změna/proměna identity. Sebeprezentace. Specifika jednání na internetu. Emoce a cybervztahy. Důsledky užívání a závislost. Sebevražda online.

Záznam přednášky:

5. Vyhledávání
Stáhnout prezentaci (4 MB PPT - Powerpoint 97)
Stáhnout upoutávku (4 MB FLV - Flash Video)
Přednáší: Barbora Poláková, Martin Kozel
Informační a znalostní společnost. Změna vztahů v procesu informačních toků. Informační exploze spojená s Webem 2.0. Principy vyhledávácích nástrojů - search engine, roboti, PageRank. Rozhraní vyhledávačů. Digitální objekty. Metadata - mocný nástroj. Vyhledávací a rešeršní strategie.

Záznam přednášky:

6. Digital divide – prohlubuje nebo snižuje internet diferenciaci společnosti?
Stáhnout prezentaci (1 MB PDF)
Přednáší: Petr Lupač
Článek přednášejícího k tématu:
Lupač, P., Sládek, J. "The Deepening of Digital Divide in the Czech Republic". In: Cyberpsychology, Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, Iss. 1, 2008. Dostupné na www.cyberpsychology.eu

Záznam přednášky:

7. Ethics and Cyberspace
Přednáší: Dr. Stefano Cavagnetto PhD, MA a Bruce Gahir, MSc (Prague College)
Leták o přednášce
Přednáška bude v angličtině a koná se v budově Prague College (Polská 10, Praha 2 - Vinohrady) v místnosti 209. Svou účast je ale nutné potvrdit v tomto anketním dotazníku. Kapacita přednášky je omezena, záznam přednášky bude do druhého dne od jejího průběhu zveřejněn na stránce Ke stažení.

Záznam přednášky:

1.část

2.část

8. Právní aspekt
Stáhnout prezentaci (500 kB PPT - Powerpoint 97)
Přednáší: Jan Huňka
„Subjektivita práva v globální komunikaci“: objektivní a subjektivní právo, komunikace a právní vztahy, střet právních idejí a/nebo kvalita práva v kvantitě komunikace. „Případy webového soudce“: Občan VS Provozovatel (připojení k Internetu jako právní vztah), Občan VS Autor (stahování autorských děl a právo na svobodný přístup k informacím), Občan VS Stát (svoboda projevu, ochrana důvěrnosti komunikací a potírání trestné činnosti), Občan VS Občan (ochrana osobnosti, pravidla soukromého virtuálního prostoru, obchody s neexistujícími předměty). „Když chybí důkazy“ : Právní doměnka a právní fikce jako možné řešení (Francouzská webová gilotina, kultura za paušál), Neopominutelná individuálnost spravedlnosti.

Záznam přednášky:

9. Sociální sítě a sociální kapitál I
Stáhnout prezentaci (20 MB ZIP - Prezi včetně přehrávače)
Stáhnout upoutávku (19 MB WMV - Windows Video)
Přednáší: Martin Buchtík
Nástup konceptu síťové společnosti. Co je opravdu zajímavého na notoricky známých výzkumech Granovettera a Milgrama. Sítě jako malé světy: uzly, hrany, koeficient shlukování, centralita, klika, strukturální mezera. Sociální kapitál jako motor sítí a silné a slabé vazby. Změna topologie našich sítí, stále antropologická vesnice?

Záznam přednášky:

Přednáška Právo a Internet (14. dubna)

10. Sociální sítě a sociální kapitál II
Stáhnout prezentaci (1 MB PDF)
Přednáší: Jan Sládek
Social network sites. Facebook a další. Profil přednášejícího

Záznam přednášky:

11. Bezpečnost na internetu
Stáhnout prezentaci (2 MB PPT - Powerpoint 97)
Stáhnout upoutávku (1 MB PPT - Powerpoint 97)
Přednáší: Filip Kábrt
Ochrana soukromí a bezpečnost na internetu. Co vše musíme zabezpečit - svůj počítač (proti nepovolaným osobám), programy na něm běžící, externí média, připojení do Internetu. Nejčastější typy hrozeb - malware, phishing, scam, hacking a způsoby ochrany proti nim.

Záznam přednášky:

12. Závěrečná přednáška
Stáhnout prezentaci (1 MB PPT - Powerpoint 97)
Přednáší: Tým LiveOnLine
Závěrečná a shrnující přednáška kurzu.

Záznam přednášky:
Aktuálně
21.2.2011
Knížka LiveOnLine
je volně ke stažení.


pod záštitou
Fakulty sociálních věd UK
za podpory
Nadace Vodafone Česká rep.


Partneři projektu

LiveOnLine na Facebooku