O projektuTémataAktivityTýmPartneřiKontakt
Projekt Live On Line je reakcí na řadu provokativních myšlenek vznášejících se jako opar nad miliony pracujících počítačů, spojených nejrůznějšími technologiemi. Nešlo o to rozehnat takovou mlhu jednou pro vždy, ale klást ty správné otázky, propojovat souvislosti a možná i docela jednoduše začít si vážně té mlhy všímat. Vybrali jsme šest témat, propojili jsme nejrůznější vzdělávací metody a zkusili rozkřesat jiskry kritického přemýšlení. Jiskry, které sami o sobě nezhasnou hned po svém vzniku, ale budou moci provokovat a zapalovat v dalších lidech další otázky.

Vize a cíle

Zaměřili jsme se na vysokoškolské studenty, coby skupinu s největším potenciálem z hlediska dalšího šíření myšlenek projektu. Zároveň jsme však chtěli, aby všechny aktivity byly realizovatelné se skupinou středoškolských studentů (příp. jinou věkově odpovídající skupinou), kterou z různých důvodů spatřujeme jako nejdůležitější cílovou skupinu pro vzdělávání o internetu.

Rozhodli jsme se zaměřit celkem na šest klíčových témat:

 • Historii, vývoj a architekturu internetu
 • Virtuální identitu
 • Interpersonální komunikaci v prostředí internetu
 • Sociální sítě a sociální kapitál
 • Bezpečnost na internetu
 • Vyhledávání informací

Hlavní cíle projektu jsou:

 • Předávat potřebné znalosti a základní informace o vybraných tématech internetu.
 • Podporovat vytváření vlastního názoru a postoje k možnostem i rizikům, které s sebou nová technologie přináší.
 • Podnítit angažovanost v dalších činnostech souvisejících se vzděláváním o internetu a vytvořit podklady pro takovou činnost.

Průběh celého projektu

Vysokoškolský vzdělávací kurz

 • Vysokoškolský kurz složený ze 12 přednášek realizovaný na FSV UK v letním semestru 2009/2010 (účastnilo se 98 studentů).
 • Přednášková část měla za cíl především předat účastníkům všechny základní informace potřebné k reflexivnímu pojímání problematiky.
 • Přehled přednášek, jejich obsah - nejčastěji ve formě prezentací a videonahrávky přímo z jejich konání - jsou dostupné zde

Zážitkový vzdělávací kurz

 • Čtyřdenní intenzivní kurz (39 hodin programu) pro 21 účastníků využívající metody zážitkové pedagogiky a kooperativního učení.
 • Zážitkový kurz měl především účastníkům zprostředkovat silný osobní kontakt s tématem a přímo vyvolávat jejich angažovaný přístup k moderní technologii.
 • Podrobný popis všech použitých aktivit naleznete zde.

Metodika projektu

 • Publikace shrnující strukturu, obsah a zkušenosti z projektu vydaná po skončení dvou předchozích částí.
 • Metodika má především zhodnocovat zkušenosti z námi realizovaného projektu a zprostředkovávat je dalším lidem k přímému využití.
 • Metodika vychází v tištěné podobě v omezeném nákladu. Dostupná je také ke stažení.

Projekt Live On Line vznikal přesně 12 měsíců, za velikého nasazení kmenového šestičlenného týmu, s nemalým přispěním řady spolupracujících odborníků, kolegů i přátel. Projekt byl realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Všem těmto lidem i organizacím patří dík za veliký kus práce, jejíž výsledky, jak věříme, najdou své místo.

Aktuálně
21.2.2011
Knížka LiveOnLine
je volně ke stažení.


pod záštitou
Fakulty sociálních věd UK
za podpory
Nadace Vodafone Česká rep.


Partneři projektu

LiveOnLine na Facebooku