O projektuTémataAktivityTýmPartneřiKontakt

Tým LiveOnLine

Projekt realizuje tým zkušených mladých lidí a odborníků se zápalem pro nové médium. Jsou mezi nimi sociologové s výzkumnou i vědeckou praxí, zkušení instruktoři i šéfinstruktoři řady zážitkových kurzů, odborníci v pedagogice, IT i zkušení organizátoři větších akcí.


Bc.Martin Kozel
(*1985)

FSV UK
magisterské studium Sociologie
Median s.r.o.
výzkum veřejného mínění a trhu: project manager
Jules & Jim, o.s.
hlavní lektor kurzů, člen vedení
Junák
vedení roverského kmene, instruktor vzdělávacích akcí (ILŠ)

Odborné zájmy:
sociologie (sociometrie, sociodiagnostika, sociální psychologie), zážitková pedagogika a práce s mládeží

Něco o mně:
"Vyrůstal jsem společně s internetem a jako sociolog považuji toto médium za nejvýznamnější v dnnešním sociálně-psychologickém kontextu. Zaměřil jsem se na roli internetu v interpersonální komunikaci a podrobně jsem se zabýval charakteristickými rysy neformálních vztahů realizovaných skrze internet. Mám za sebou dlouholetou praxi pořádání zážitkových kurzů pro děti, mládež i studenty vysokých škol a mám rád, když se věci dějí. Příležitost něco nového se dozvědět a poznat nové lidi se stejným zájmem je můj nikdy neuhasínající motor. Internet přináší modernímu člověku nepředstavitelné možnosti, ale i nepředstavitelná rizika. Jejich zkoumání považuji za klíčové téma projektu LoL a stěžejní úkol pro dnešní sociální vědy."
Bc.Magdalena Kabelková
(*1986)

FF UK
magisterské studium Učitelství pedagogiky
PedF UK
magisterské studium Učitelství společenských věd, filosofie a etiky
ADRA, o.s.
lektorka rozvojového vzdělávání pro děti a učitele na ZŠ

Odborné zájmy:
zážitková pedagogika - adaptační kurzy, globální rozvojové vzdělávání, osobnostní a sociální výchova

Něco o mně:
„V posledních letech se internet stává stále důležitějším pomocníkem člověka a v tomto kurzu se budeme zabývat různými aspekty života s internetem a na internetu. Budeme ho hlouběji poznávat skrze netradiční vzdělávací metody a vyzkoušíme si pestrou škálu způsobů poznávání a učení. Internet se tak pro nás stane objektem našeho pozorování a zároveň prostředkem našeho poznávání.“
PhDr.Martin Buchtík
(*1984)

FSV UK
doktorandské studium Sociologie
g82, s.r.o.
analytik v sektoru telco a IT

Odborné zájmy:
sociologie (Sociální koheze, metodologie výzkumu, vizuální sociologie), dramatické hry (LARP)

Něco o mně:
„Mým denním chlebem , ale také koníčkem je sociologie. Již několik let se zabývám problematikou soudržnosti a v poslední době také fenoménem Internetu v současné společnosti. Snažím se věci a společenské jevy vnímat kriticky, reflexivně a konstruktivně. To je také myšlenka, kterou se nechávám vést při tvorbě kurzu. Chci účastníkům vtisknout netriviální poznání a znalosti, které jim budou užitečné v jejich dalším studiu a případně zaměstnání, ale také je osobně obohatí a pomůžou jim vytvořit jejich vlastní, promyšlený názor na Internet v kontextu naší doby.“
Bc.Jakub Chour
(*1985)

FSV UK
magisterské studium Sociologie
QED GROUP, a.s.
Chief Information officer & konzultant
Asociace TOM
oddílový a táborový vedoucí

Odborné zájmy:
sociální sítě, social network analysis, sociální psychologie

Něco o mně:
„Informační dálnicí jezdím každodenně už několik let (jako profesionál i jako student sociologie) a mám tak možnost sledovat její postupný vývoj a náznaky toho, kam se bude ubírat. Baví mne kombinovat různé pohledy na síť a přemýšlet o její budoucnosti, do čehož bych rád zapojil i účastníky. Společně se budeme věnovat i tématům jako efektivní vyhledávání i způsoby, jak se v nalezených informacích vyznat. “
Bc. Markéta Dufková
(*1988)

FF UK
bakalářské studium Andragogika a personální řízení
Kraft Foods
HR trainee
T-Mobile Czech Republic
Junior HR Development Specialist

Odborné zájmy:
personální psychologie, diagnostika, logoterapie

Něco o mně:
„Internet by byla mrtvá síť, kdyby mu lidé nevtiskli dynamickou podobu. Z mého pohledu je velmi důležitý lidský element, který internet přetváří do velmi zajímavé struktury informací. V rámci projektu poskytnu účastníkům základní přehled o struktuře a vývoji internetu. Zároveň budu pomáhat účastníkům ve vytváření otevřené atmosféry důvěry, která umožní hlubší poznání a sdílení postojů vůči virtuálnímu světu.“
Mgr.Filip Kábrt
(*1979)

MFF UK
absolvent Mgr. studia Informatika
Qi Analytical, s.r.o.
vývoj software pro H.A.C.C.P., konzultant LIMS LISA
Velký Vůz, o.s.
lektor kurzů, místopředseda org.

Odborné zájmy:
zážitková pedagogika, psychoterapie (transakční analýza, bioenergetika), japonština

Něco o mně:
„Internetem, jeho službami a nejrůznějšími aplikacemi se intenzivně zabývám už od jeho nástupu v ČR v 90. letech. Profesně především technickými aspekty – jako vývojář a analytik. Mimopracovně pak společenskými aspekty sociálních sítí a komunikačních služeb, které široce používám. Účastníkům kurzu bych rád nabídl fundovaný přehled a informační základ na jedné straně a zážitek kontrastu mezi ‘on-line’ a ‘off-line’ světem na straně druhé jako východisko pro osobní kritické posouzení užitečnosti a společenských dopadů internetových služeb.“