O projektuTémataAktivityTýmPartneřiKontakt

Partneři projektu

Projekt LiveOnLine vznikl za podpory následujících spřátelených organizací:

Junák - svaz skautů a skautek ČR
Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi.
Projektu LoL poskytl zázemí při přípravách kurzů, drobné technické vybavení a metodickou podporu.
Jules a Jim, o.s.
Občanské sdružení zaměřující se na práci se žáky a studenty ZŠ a SŠ, prostřednictvím prožitkových programů a osobnostně sociální výchovy rozvíjet zdravě fungující vztahy ve školních třídách.
Projektu LoL poskytl Jules a Jim materiální podporu.
Velký Vůz, o.s.
Velký Vůz pořádá pestrou paletu vzdělávacích a zážitkových akcí zaměřených na rozvoj osobnosti pro širokou veřejnost.
Projektu LoL poskytl Velký Vůz metodickou podporu, know-how a podporu s propagací.
Median, s.r.o.
Výzkum trhu, médií a veřejného mínění.
Projektu LoL zapůjčil 24 počítačů s příslušenstvím.
M77 - Digitální tvorba a další vzdělávání
M77 je neziskovou organizací podporující uměleckou tvorbu mladých umělců a využívání nových technologií a postupů pro udržitelnou tvorbu a další vzdělávání.
Projektu LoL poskytl poradenství a zázemí pro elektronickou formu vzdělávání a spolupráci na interaktivním workshopu o nových technologiích pro studenty.
Mgr. Petr Lupač
(*1980 ve Znojmě) Absolvent mgr. studia na katedře sociologie FF UK a přidruženého mgr. studia pedagogiky. Student doktorského studia na FF UK, výzkumný vědecký pracovník na Ústavu morální a politické filosofie AV ČR, od roku 2008 asistent na katedře sociologie FF UK. Člen Světového projektu o Internetu (World Internet Project). V současné době vyučuje také kurz Úvod do sociologie internetu na FF UK.
V semestrálním kurzu Live On Line přednáší téma digital divide.
Mgr. Jan Huňka
(*1975 v Praze) Studium práva na Právické fakultě UK ukončil diplomovou prací na téma Správní činnost Českého telekomunikačního úřadu. V roce 2005 se aktivně se zůčastnil procesu implementace Regulačního rámce EU 2002 do českého práva. Od roku 2006 pracuje ve společnosti GTS NOVERA s.r.o. na pozici právník regulace a propojování.
Pro semestrální kurz Live On Line připravuje přednášku na téma právní aspekty.
Mgr. Barbora Poláková
Student oboru Informační zaměření na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Odborník v oblasti problematiky webových vyhledavačů, uživatelského rozhraní, informačních potřeb a informačního chování uživatelů, vyhledávání v přirozeném jazyce.
Pro Live On Line připravuje spolu s týmem přednášku o vyhledávání, o tom jak fungují "search engines" a jaké existují efektivní rešeršní strategie na internetu.
Mgr. Jan Sládek
Absolvent mgr. studia na katedře sociologie FF UK a student doktorského studia na téže fakultě. Člen týmu socio-ekonomie bydlení na SoÚ AV ČR s výzkumným projektem Sociální nerovnosti a tržní rizika vyplývající ze spotřeby bydlení.
V semestrálním kurzu Live On Line přednáší téma Sociální sítě a sociální kapitál.
Petr Špiřík
V profesním životě i volných chvílích se zabývá sítěmi a bezpečností, zejména z pohledu člověk - technologie. Od roku 2006 pracuje ve společnosti Anect a.s. jako systémový inženýr se zaměřením na bezpečnost.
Do projektu přispěl konzultací tématu Bezpečnost počítačových sítí a Internetu.
Aktuálně
21.2.2011
Knížka LiveOnLine
je volně ke stažení.


pod záštitou
Fakulty sociálních věd UK
za podpory
Nadace Vodafone Česká rep.


Partneři projektu

LiveOnLine na Facebooku