O projektuTémataAktivityTýmPartneřiKontakt

Google Contest

Čas aktivity 60 minut
Čas přípravy 30 minut
Počet účastníků nezáleží
Náročnost (Fyz/Psych/Znal) 1/3/2
Prostředí v místnosti s počítači
Doba konání nezáleží, může být vhodné i na začátek kurzu
Počet instruktorů (na hru/přípravu) 1/1

Stručná anotace

Týmová „soutěž“ ve vyhledávání na internetu s neobvyklým zadá­ním + reflexe na téma „Internet o nás ví jen tolik, kolik mu povolíme“. Vhodné i jako nadstavbová seznamovací aktivita.

Cíle aktivity

 1. osvěžit si pokročilé vyhledávací rutiny
 2. překvapit účastníky tím, jaké informace jsou o nich na síti k dispozici
 3. připomenout účastníkům zlaté pravidlo publikování osobních údajů: Cokoli dávám na internet, raději předem považuji za veřejné.

Materiál

 • Počítače (nejméně 1 na 2 účastníky)
 • Projektor (1x)
 • promítací plátno (1x)
 • flipchartové papíry (10x)
 • Fixy (12x)
 • Seznam účastníků (1x)

Motivace

Uváděli jsme příběh ze začátku knížky knížky „Here Comes Everybody“ o děvčeti, které­mu ukradli telefon a ostatní ji pomohli zlodějku najít pomocí internetu (okra­dený zveřejnil na svém blogu, že je zlodějka drzá a klidně se přes jeho tele­fon přihlašuje k internetu -> zjištění emailu zlodějky, posléze identifikace fot­ky, kde bydlí, nalezení místa…). Cílem je účastníky naladit k víře, že s pomocí internetu lze skutečně nalézt kde co, jen je potřeba správně hledat.

Popis

Pro tuto aktivitu je nutné, aby každý účastník měl přístup k počítači, mi­nimálně do dvojice a každý zároveň viděl na projektor.
Aktivitě předchází prezentace vyhledávacích rutin a syntaxí v Google search (viz. prezentace). Nemělo by být složité si přednášku několikrát pro­jít a rutiny si osvojit. Poté rozdělíme účastníky do týmů (po 4 nebo 3) a vy­hlásíme soutěž ve vyhledávání.

Vyhlásíme zahřívací otázky, které jsou nebodované, a jde spíše o zo­pakování toho, co účastníci viděli při prezentaci. Výsledky vyhledávání by měly být česky, slovensky nebo anglicky (aby si všichni mohli zkontrolovat). Je poměrně složité nalézt otázky, které procvičí všechna zmíněná témata a přitom mají jednoznačnou odpověď, proto v zahřívacím kole výsledky dis­kutujeme a připouštíme, že existuje více řešení. Vyhlášení soutěže v týmech by mělo povzbudit všechny k hledání.

Příklady témat vyhledávání:

 • Najděte nejčerstvější možný článek o „XY“ (Olympiádě v Praze; Po­sledním dílu Batmana; …). Rozhoduje datum článku, v případě neroz­hodnosti čas potřebný na nalezení článku.
 • Nalezněte nejlevnější, na internetu prodávanou verzi (=musí jít ob­jednat) knížku Karla Čapka. Rozhoduje cena (varianty: s poštovným a bez). Poté rychlost. Tutéž knížku stáhněte nebo najděte v plné ver­zi elektronicky. Rozhoduje rychlost.
 • Prezentujte, co nejdelší rozvoj čísla Pí. Rozhoduje délka. Poté rych­lost. (délku lze zkontrolovat např. ve wordu (word count)). Pozn: ne­musejí najít přímo číslo, můžou najít generátor čísla, spočítat na mís­tě, co já vím. Proto píšu, prezentujte, aby nedošlo k rozporům.
 • Jak vysoko nad mořem leží Chotěboř?
 • nalezněte novinový článek o sněhu z období „květen - září“ (kterýko­li rok). Rozhoduje rychlost.
 • nalezněte slova, která mají ve vyhledávání sestupnou tendenci (např. Praha (sic!)), vzestupnou tendenci a jsou vyhledávána v zásadě stá­le stejně často.

Soutěž

Nyní nevyhledáváme „události“, vyhledáváme účastníky. Lidi z jiných týmů. Losem/kruhem určíme který tým vyhledá členy jeného týmu. Tým má za úkol najít co nejdetailnější informace o protihráčích z druhého týmu, z nichž nakonec vyberou 1 nebo 2 lidi (podle počtu lidí v týmu), které bu­dou po skončení cca. 20 minutového limitu prezentovat. Vyhrává tým s nej­více informacemi o ostatních (necháváme hlasovat, pokud to nebude jed­noznačné). Nejde o výhru, ale předpřipravení účastníků na reflexi. Bylo by vhodné průběžně sondovat výsledky, abychom zamezili publikování obna­žených fotek a nechali je pouze pro oči organizátorů. Je vhodné před aktivi­tou účastníky připravit na to, že o nich může být na internetu víc, než sami chtějí a pokud jim nebude prezentace jejich údajů příjemná, mají právo ji v každém okamžiku ukončit.

Časté otázky

Opravdu je možné, aby o každém bylo něco na internetu? Není. Ale mi­nimálně o jednom členu týmu bude na internetu dostatek údajů, aby mohl být odprezentován a představen ostatním.

Otázky k reflexi

 • Překvapilo Vás, kolik se toho dá na ostatní na internetu najít?
 • Kolik je tam toho o vás? Kde všude lze informace o vás nalézt?
 • Zkoušeli jste někdy googlovat sami sebe?
 • Jak vám byly příjemné dozvědet se něco o vás, „bez vás“?
 • Chráníte nějak své osobní informace? Jste si vědomi, že je to možné?
 • Máte nějaké finty, které jste při vyhledávání použili a ostatní je třeba neznají?

Zkušenosti z LOL

Původně jsme na LOL uvedli celou hru jako soutěž včetně zahřívacích otázek, ale neukázalo se to jako šťastný nápad. S použitím zmíněných otá¬zek byly odpovědi překvapivě divergentní a často se nedalo určit, čí odpo¬věď je správná. Na závěr účastníci neměli zájem o vyhlášení výsledků, jako spíše o diskusi.

Kde najít další materiály?

Inspirace k reflexi zde.

Přílohy ke stažení

vyhledavani.pps - prezentace o efektivním vyhledávání

Aktuálně
21.2.2011
Knížka LiveOnLine
je volně ke stažení.


pod záštitou
Fakulty sociálních věd UK
za podpory
Nadace Vodafone Česká rep.


Partneři projektu

LiveOnLine na Facebooku