O projektuTémataAktivityTýmPartneřiKontakt

Hry s textem

Čas aktivity 60 minut
Čas přípravy 0 minut :)
Počet účastníků max. 24
Náročnost (Fyz/Psych/Znal) 1/2/1
Prostředí Místnost
Doba konání Nezáleží
Počet instruktorů (na hru/přípravu) 1/1

Stručná anotace

Účastníci poznají skutečný „netspeak“ a zamyslí se nad významem smajlíků v textové komunikaci.

Cíle aktivity

  1. Účastníci se dozvědí co je to „netspeak“, kde vznikl a pár zajímavých informací k němu.
  2. Účastníci se pobaví společně o tom, jak kdo vnímá neverbální signály v textové komunikaci a jaká je jejich obsahová konzistence.

Materiál

  • Papír a tužku pro každého.
  • V případě prezentace projektor a plátno.

Motivace

Internet je v první řadě komunikační médium. Proto vznikl, proto se tak masově rozšířil a proto se dnes bez něj lze jen výjimečně obejít. Samotná komunikace se ale na internetu mění – něco nám neumožňuje, něco nao­pak umožňuje navíc. Díky internetu se začal jazyk (a to zejména angličtina) vyvíjet „internetovým“ směrem. Zároveň velký nedostatek neverbální komunikace začali lidé nahrazovat nejrůznějšími symboly – smajlíky. Kde vznikl Leet a jaký význam mají smile?

Popis

Každý dostane papír a tužku. Po krátkém teoretickém úvodu instruktora zaměřeném na vhled do historie a vývoje „netspeaku“ promítne instruktor na plátno relativně obyčejnou větu bez jakéhokoli kontextu. Věta je na závěr opatřena smajlíkem. Otázka na účastníky zní, jak vnímají význam té věty? Co v nich přidaný smajlík vyvolává za významy? Každý si udělá o svém dojmu kratičkou poznámku na papír a následuje kolečko, kde každý řekne, jak větu a smajlíka vnímal. Takto se celý cyklus opakuje s několika nejrůznějšími (ale běžnými) smajlíky – věta většinou pokaždé získá trochu jiný význam a téměř nikdy se všichni na významu neshodnou. Z tohoto příkladu tedy vyplyne obvykle zajímavá diskuze.

Na závěr instruktor shrne výstupy z diskuze a příp. ještě doplní několi­ka teoretickými informacemi.

Časté otázky

Ale to přeci záleží na kontextu té věty, která tam je! Ano to je pravda. Tato věta kontext nemá.

Otázky k reflexi

  • Jak na vás tato věta působí? Jaký význam/pocit pro vás jí dává smajlík na konci?
  • K čemu lidé smajlíky používají?
  • Kdy může být jejich záměr úspěšně dosažen a kdy narazí na nepochopení?

Zkušenosti z LOL

Téma smajlíků a akronymů je velice zajímavé, pro účastníky přitažlivé a bohaté. Tato aktivita se ho jen lehce dotkla, ale narazili jsme na veliký zá­jem a zapálenou diskuzi. Doporučujeme tomuto tématu věnovat více času a aktivitu více rozpracovat pro delší časový rámec. Zejména pak téma ne­tspeaku a akronymů je vděčné na aktivitu akčnějšího typu, než je sezení v kroužku.

Přílohy ke stažení

  1. smiley.pdf - Orientační přehled smile (jakýsi z netu) – pro ilustraci
  2. akronymy.pdf - Orientační přehled akronymů (wiki) – pro ilustraci

 

Aktuálně
21.2.2011
Knížka LiveOnLine
je volně ke stažení.


pod záštitou
Fakulty sociálních věd UK
za podpory
Nadace Vodafone Česká rep.


Partneři projektu

LiveOnLine na Facebooku