O projektuTémataAktivityTýmPartneřiKontakt

Má sociální síť

Čas aktivity celkem 2 hodiny 15minut:
45 minut procházka životem, 60 minut vytvoření koláže, 30 minut reflexe
Čas přípravy 30 minut tisk a rozvěšení lokací na procházku životem
15 minut příprava výtvarných potřeb
Počet účastníků do 15 osob
Náročnost (Fyz/Psych/Znal) 1/3/1
Prostředí uvnitř nebo za pěkného (nevětrného) počasí i venku
Doba konání oddychová aktivita, vhodná po fyzické zátěži
Počet instruktorů (na hru/přípravu) 1/1

Našel jsem ty, o kterých jsem nevěděl. Ne, že bych je neznal, ale netušil jsem, čím jsou pro mě důležití.

Stručná anotace

Aktivita o tom, co je moje (on-line) sociální síť a její výtvarné ztvárnění.

Cíle aktivity

  1. Vytvoření mapy své sociální sítě a zamyšlení se nad její podobou

Materiál

Vvýtvarné potřeby pro každého, velký kus balícího papíru a štůček post-it (žluté lepíky, nejlépe se osvědčila velikost 5x4cm)

Motivace

Pochopit a popsat svou sociální síť. Každý v ní může najít někoho, koho doteď příliš nebral v úvahu, ale hraje v jeho síti zásadní roli.

Popis

Aktivita má dvě části: procházku životem, při které účastníci shromáždí seznam osob ve své sociální síti, druhá je pak ztvárnění sociální sítě.

Obecně:

Kdo do sítě patří?

Kdokoliv, s kým jsme v aktivní komunikaci skrze Internet. Hledáme takové lidi, se kterými jsme byli v kontaktu skrze Internet v době od Vánoc. Takový kontakt je vzájemný a osobní. Tedy nepočítáme lidi, se kterými jsme si např. vyměnili zpracované státnicové otázky, nejde o lidi, kterým jsme poslali hromadný email (např. jako pozvánku na narozeniny) a za komunikaci také v tuto chvíli nepočítejme to, že vyvěsíme status na FB zeď, čímž potenciálně oslovíme všechny v našich kontaktech. Vazby mezi známými už budeme vytvářet podle méně přísného kritéria. Protože nemůžeme přesně vědět, jak to mají se vzájemnou komunikací naši kamarádi mezi sebou, budeme se alespoň snažit tipnout, jestli se mezi sebou znají natolik, aby se vzájemně zařadili do přátel a vyměnili si nějakou zprávu.

Nejprve nechte chvíli na napsání těch kontaktů, které si účastníci vybavují již nyní. Poté nechtě účastníky rozejít se mezi stanoviště a každého napsat jeden velmi krátký příběh k některému z nich o tom, jak potkal svého kamaráda z daného prostředí.

Procházka životem

Cíl: Shromáždit seznam jmen, která zahrnu do sítě. Tento seznam by měl být pokud možno co nejkomplexnější.

Jak: Účastníci se pohybují mezi stanovišti, každé se váže k nějakému období v jejich životě, nebo nějakým specifickým skupinám. Místa jsou připravena tak, aby navedla hráče na jména.

Průběh

Účastníci se volně pohybují mezi stanovišti. Každé stanoviště má jedno hlavní označení a své motto. Stanoviště má svá podstanovišťátka, která by měla hráče navést na úplně konkrétní vzpomínky na konkrétní lidi. Ve výsledku by tak neměli nikoho minout.

Hráč na každém stanovišti může nechat vzkaz ostatním, co mu pomohlo vzpomenout si na nějakou osobu nebo zmíní nějakou situaci, které by mohla být pro ostatní návodná.

Každé stanoviště s sebou také nese určitý způsob komunikace a/nebo pohybu, který musí hráč naplňovat až do chvíle, než dojde na jiné místo, kde zase přejme jiný styl komunikace a/nebo pohybu. Jména lidí píše na lepíky, ty čas od času přelepí na svoji plachtu.

Pravidlo anonymity: Je třeba zdůraznit, že každý kreslí svou síť pouze pro sebe a pokud nebude chtít, nikomu ji nemusí ukazovat. Při tvorbě požádejte hráče, aby se věnovali pouze své síti.Jména na papírky je dobré psát tak, aby sám účastník poznal, kdo je osoba zaznamenaná na papírku.

Tvorba sítě:

Cíl: Ztvárnit svou síť.

Průběh:

Papírky každý nalepí na plachtu papíru tak, aby vytvořily skupiny osob, které mezi sebou mohou komunikovat. Každou skupinu by měl nějak ztvárnit, přikreslit spoje mezi skupinami, ale také to, kdo se např. v rámci jedné skupiny nezná, atp. Výsledkem je velká koláž s jedinečnou "mapou vztahů", kde jednotlivé skupiny jsou různě propojeny vzájemnými kontakty. Na tvorbu nechte dostatek času, aby se účastníci mohli plně ponořit do své sítě a zamyslet se nad jejími vztahy.

Dodatek - Analýza sítě:

Jako další krok je možné doplnit aktivitu o analytickou část. Na Internetu je k dispozici množství programů pro analýzu sociálních sítí. Doporučujeme využít program UCINET37. Na stránkách
je také podrobný manuál. Je nezbytné, aby se s programem vedoucí aktivity podrobně předem
seznámil. Bude to trvat několik hodin, ale z vlastní zkušenosti víme, že je to zábavné a ještě
při tom zjistíte spoustu o vlastní sociální síti (což při vedení aktivity nikdy nestihnete).

Každý účastník si přepíše svou síť do matice vztahů (to zabere asi 30-45 minut, podle velikosti sítě). Ideálně pak každý účastník analyzuje na vlastním počítači svou síť podle instrukcí instruktora, hledá např. osoby s nejvyšší centralitou, může se podívat na grafické zobrazení své sítě atp. (záleží jen na tom, co vše chce vedoucí aktivity ukázat). Během aktivity doporučujeme mít k dispozici instruktora, který bude řešit problémy jednotlivých účastníků.

Variace

Sítě např. pracovních kontaktů, nebo snahu pojmout celou sociální síť (je dobré ji vždy přesně vymezit, jinak velmi narůstá).

Otázky k reflexi

  • Překvapil vás někdo svou důležitostí ve vaší síti?
  • Chybí tam někdo? (U sítě on-line kontaktů budou často chybět rodina)
  • Jak velká je vaše síť?

Zkušenosti z LOL

Aktivita je pohodová a milá, ve skupině vládla velmi příjemná atmosféra. Velmi zajímavým „meziproduktem“ jsou krátké příběhy zaznamenané účast­níky na jednotlivých lokalitách. Zhruba 3/4 svých kontaktů v síti byli schop­ni vymyslet „z hlavy“, bez procházky. Sítě se spíše zaměřují na různé skupi­ny, při analýze či reflexi je tak jejich význam nadhodnocený. Síla klíčových jednotlivců se může ztratit.

Kde najít další materiály?

Většina odkazů je v teoretickém úvodu v kapitole Sociální sítě metodiky.

Aktuálně
21.2.2011
Knížka LiveOnLine
je volně ke stažení.


pod záštitou
Fakulty sociálních věd UK
za podpory
Nadace Vodafone Česká rep.


Partneři projektu

LiveOnLine na Facebooku