O projektuTémataAktivityTýmPartneřiKontakt

On-line předakce

Čas aktivity 10h (individuální) - Instalace virtuálního prostředí Docebo, nastavení apod.2-3h týdně na udržování, komunikace s účastníky apod.
Čas přípravy

2 hodiny

Počet účastníků cca. 24
Náročnost (Fyz/Psych/Znal) 1/2/3
Prostředí

Online prostředí – mělo by splňovat:
Uživatelské účty
- základní profil (základní info, avatar atd.)
- možnost zalogování dvou uživatelů z jednoho IP
- založený účet by měl potvrzovat administrátor (pro přehled)
Novinky
- zejména znění úkolů, materiály ke kurzu atd.
Diskuze
– jednotlivá témata, úkoly, dražba apod.
Wiki systém
– možnost psaní příspěvků, rozví
jení témat, které tam budou

Doba konání Před akcí
Počet instruktorů (na hru/přípravu) 2/2

Stručná anotace

Navození atmosféry kurzu. Aktivita se skládá z několika úkolů, které účastníci plní online před samotným kurzem. Tyto online aktivity se poté reflektují na kurzu.

Cíle aktivity

 1. Vyzkoušet si vystupovat v online prostředí za svou pravou i falešnou virtuální identitu.
 2. Srovnání vystupování lidí online a poté reálně na kurzu.
 3. Účastníci dostanou zpětnou vazbu na své chování v online prostoru.

Materiál

 1. Internet
 2. komunikační platformu, na které proběhne vlastní aktivita (fórum nebo e-learningový systém)
 3. maily na všechny účastníky
 4. dopisy

Motivace

Na začátku pošleme účastníkům dopis, vysvětlující smysl celé online pře­dakce. (viz přílohy)

Popis

Fáze: Online

 • V první fázi účastníci dostávají mailem dopisy, kde jsou úkoly, které mají plnit v online prostředí.
 • V prvním dopisu jsou dva úkoly. Nejprve si mají účastníci založit 2 virtuální identity. První bude odpovídat jejich reálné identitě a druhá bude odlišná od jejich skutečné identity - bude tedy falešná. Další úkol je vybízí k tomu, aby se zapojili do diskuze o službách ve fóru.
 • Ve druhém dopise následuje třetí úkol, který vybízí účastníky, aby se zapojili do dražby. Sami mají něco nabídnout a zároveň i usilovato získání nějaké té věci. Majitel se rozhoduje, komu dát svou věc podle toho, jaký důvod uvede žadatel o věc, proč zrovna on by ji měl získat.
 • Ve třetím dopise dostanou účastníci za úkol se více zkontaktovat s určeným člověkem a domluvit si s ním, jak by měl vypadat jejich společný večer.

Fáze: Offline

Účastníci na kurzu zreflektují online fázi a předají si navzájem vydražené věci, které dražili online. Aktivita měla tři důležité reálné dopady na kurz:

 • V rámci úvodního večera proběhlo vyhodnocení soutěže (body získávané za plnění úkolů a odhalování identit).
 • Veliká reflexe toho, jak se jim vystupovalo za pravou a za falešnou identitu, jakým způsobem fungovala komunikace, jak si představovali druhé lidi atd.
 • Společný večer – realizace naplánovaného společného večera s reflexí toho, jakým způsobem funguje intimita na internetu.

Otázky k reflexi

(může být zapojena do aktivity Pravá či falešná virtuální identita)

 • Jaké to pro vás bylo?
 • Jaké to pro vás bylo mít dvě identity?
 • Pod kterou identitou jste vystupovali častěji? Proč?
 • Jak se promítla vaše pravá identita do vaší falešné? (vlastnosti, způsob uvažování...)
 • Měla vaše falešná identita nějaký vliv na vaše vystupování ve fyzickém světě? (možné vyjádřit škálou ano-ne)
 • Dokázali byste přiřadit nějaký nick k určitému člověku na kurzu? Podle čeho byste přiřazovali?
 • Co vás nejvíce bavilo ve virtuálním prostředí? (Co vás nejvíce zaujalo ve virtuálním prostředí?)
 • Chtěli byste se někoho na něco zeptat?

Zkušenosti z LOL

K celé aktivitě jsme využili prostředí Docebo, které plně splňovalo všechna potřebná kriteria. Z pohledu některých účastníků byl systém složitý a zejména fakt, že každou registraci musel administrátor (do 24h) potvrdit trochu komplikoval rozjezd aktivity. Ve výsledku jsme z širokých možností systému Docebo využili pouze diskuze, hodnocení úkolů a vyvěšování zadání úkolů na nástěnku – otázkou je, zda by nebylo jednodušší a uživatelsky přívětivější přiklonit k nějakému mainstreamovějšímu nástroji (např. forum phpBB apod.).

Přílohy ke stažení

 1. zadani1.pdf - Zadání 1. úkolu
 2. dotaznik.pdf - Osobnostní dotazník
 3. zadani2.pdf - Zadání 2. úkolu
 4. zadani3.pdf - Zadání 3. úkolu
 5. zadani4.pdf - Zadání 4. úkolu
 6. spolecna.pdf - Společná charakteristika večera
 7. jednotlivce.pdf - Charakteristika večera jednotlivce
Aktuálně
21.2.2011
Knížka LiveOnLine
je volně ke stažení.


pod záštitou
Fakulty sociálních věd UK
za podpory
Nadace Vodafone Česká rep.


Partneři projektu

LiveOnLine na Facebooku