O projektuTémataAktivityTýmPartneřiKontakt

Muž, který nebyl: nikdy, nikde

Čas aktivity 15 minut úvodní legenda a pravidla
vyhradit dostatečný čas v průběhu kurzu na přípravy týmů
prezentace 5 minut/tým
Čas přípravy

10 minut úvodní legenda
30 minut příprava techniky před prezentacemi

Počet účastníků alespoň 2 týmy po cca. 6 lidech
Náročnost (Fyz/Psych/Znal) 1/4/3
Prostředí v průběhu celého kurzu
Doba konání oddychová aktivita, vhodná po fyzické zátěži
Počet instruktorů (na hru/přípravu) 2/2

"Yes, We Can!" – heslo prezidentské kampaně Baracka Obamy (2008)

Stručná anotace

Dlouhodobější aktivita, která se zaměřuje na aktivaci sociálních sítí účastníků prostřednictvím komunikačních technologií.

Cíle aktivity

 1. Aktivizace vlastní sociální sítě prostřednictvím komunikačních technologií. Práce v týmu pod časovým presem.

Materiál (pro každou skupinu)

 1. počítač připojený k Internetu s prezentačním SW (Powerpoint apod.)
 2. SIM karta s kreditem 200Kč (1-2ks)
 3. psací potřeby
 4. rekvizity pro prezentaci
 5. prezentační technika: projektor, počítač, reproduktory

Motivace

Při návratu skupiny se v okně objeví podivně vyhlížející mužík, upoutá na sebe pozornost a krátce vypráví o tom, že se dají udělat velké věcí, apeluje na účastníky, aby ho následovali, ale že důležité je, že tam stejně nejsou. Svůj podivný zmatený výstup zakončí tím, aby přišli za ním, ale hlavně: jako by tu ani nebyl.

Když přijdou do místnosti, přivítá je organizátor a oznámí účastníkům, že měli právě jedinečnou možnost spatřit muže, který nebyl: nikdy nikde. A přiblíží jeho výjimečnost: "Tento muž, který nebyl: nikdy a nikde je svou tváří neznámý. Přesto znáte jeho četná díla. On je symbolem toho, že i náš malý impuls může způsobit lavinu, epidemii, řetězec událostí, u kterého my sami nejsme".

Dále je vhodné Zařadit krátkou debatu o podobných aktivitách a potenciálu komunikačních technologií v tomto směru.

Popis

Každý tým má v průběhu kurzu za úkol vymyslet a realizovat akce, které se nikdo z týmu přímo nezúčastní (tj. účastní se jejich známí a kamarádi, známí známých, náhodní uživatelé sociálních sítí atd.). Akce se musí uskutečnit do posledního večera, kdy proběhne prezentace. Na představení výsledků mít každý tým 5 minut, jejichž součástí musí být autentické záznamy z akce.
V průběhu kurzu vyhraďte každý den cca hodinu na přípravu. Hodina by měla následovat po oznámení pravidel, plus další hodinu by měli mít před samotnou prezentací. K přípravě mohou využít volný čas v průběhu kurzu.

Další pravidla:

 • K telefonování mohou použít pouze kartu, kterou dostali (přijímat hovory na své telefony mohou, pokud jim někdo na jejich číslo volá) /důvod: sjednocení startovních podmínek, omezit nutnost vlastních investic/.
 • Oni sami nesmí nijak finančně do akce investovat /důvod: v aktivitě jde o aktivaci sociálního kapitálu, nikoliv o to, kdo je ochoten např. nabídnout nejlepší cenu za účast/.
 • Akce se nesmí přímo účastnit, ani v ní hrát významnou vůdčí roli.
 • Akce se musí zúčastnit lidé, kteří se vzájemně neznají /důvod: zapojit celý tým/.
 • Na prezentaci je 5 minut /důvod: delší prezentace je zbytečně "rozplizlá", je třeba vybrat to důležité/
 • Hodnotí se společenský dopad akce, originalita, smysluplnost, počet zapojených účastníků, dodržení délky prezentace.
 • Co účastníkům akce slíbí, musí dodržet (např. anonymita, nezveřejňování fotografií z akce, atp.) Nesmí kohokoliv jakýmkoliv způsobem poškodit.

Závěrečné vyhodnocení proběhne ke konci akce. Je třeba mít předem připravenou prezentační techniku a každým tým musí mít předem vyzkoušenou funkčnost prezentace (je třeba vyhradit jednoho organizátora pou­ze na práci s technikou). Je udělena cena diváků a cena odborné poroty.

Otázky k reflexi

Reflexe by měla nejprve proběhnout v jednotlivých týmech, až následně dohromady.

 • Účastníci v zásadě připravili dva typy akcí: buď zcela virtuální (např. skupina na Facebooku) nebo reálné (setkání osob za určitým účelem).
 • Je potřeba vyhradit jednoho organizátora, který bude vědět, co která skupina připravuje, odpovídat dotazy k pravidlům a případně m­tivovat nebo upozorňovat na pravidla (např. že musí splnit vše, co slibují).
 • Příprava akce občas narušovala jiné části programu, zvláště ty, které probíhaly u počítačů (nakonec jsme řešili tuto situaci odpojením počítačů od internetu v průběhu jiných aktivit, bylo-li to možné).
 • Je třeba mít předem připravené a odzkoušené funkční prezentace.
 • Lpěte na dodržování časových limitů.

Zkušenosti z LOL

 1. Účastníci v zásadě připravili dva typy akcí: buď zcela virtuální (např. skupina na Facebooku) nebo reálné (setkání osob za určitým účelem).
 2. Je potřeba vyhradit jednoho organizátora, který bude vědět, co která skupina připravuje, odpovídat dotazy k pravidlům a případně motivovat nebo upozorňovat na pravidla (např. že musí splnit vše, co slibují).
 3. Příprava akce občas narušovala jiné části programu, zvláště ty, které probíhaly u počítačů (nakonec jsme řešili tuto situaci odpojením počítačů od internetu v průběhu jiných aktivit, bylo-li to možné).
 4. Je třeba mít předem připravené a odzkoušené funkční prezentace.
Lpěte na dodržování časových limitů.
Aktuálně
21.2.2011
Knížka LiveOnLine
je volně ke stažení.


pod záštitou
Fakulty sociálních věd UK
za podpory
Nadace Vodafone Česká rep.


Partneři projektu

LiveOnLine na Facebooku