O projektuTémataAktivityTýmPartneřiKontakt

Virtuální identita, aneb naše vystupování
na internetu

Čas aktivity 60 minut
Čas přípravy 60 minut
Počet účastníků cca. 24
Náročnost (Fyz/Psych/Znal) 1/3/1
Prostředí Místnost, vyzdobená jako čajovna. Fáčoviny, svíčky, dekorace, malé stolečky s polštářky na sezení. Světlo tlumené, převážně svíčky.
Doba konání Večer
Počet instruktorů (na hru/přípravu) 5/2

Stručná anotace

Účastníci si popovídají o tom, jaké mají zkušenosti s vystupování na in­ternetu za svou pravou osobu i za svou virtuální identitu.

Cíle aktivity

 1. Sdílení konkrétních zkušeností jiných lidí s vystupováním a chováním na internetu.
 2. Sestavení seznamu výhod a nevýhod (nebo výhod a rizik) pravé a falešné identity.

Materiál

 • dekorace do čajovny fáčoviny, svíčky, vonné tyčinky, dekorace, malé stolečky, ubrusy, batikované látky, polštářky na sezení…
 • čajové lístky (10ks)
 • Čaje (Cca. 8 druhů)
 • hrníčky na čaje (24ks)
 • varná konvice (2-3ks)
 • papíry a fixy
 • klidná tichá hudba
 • sítka na čaje (4ks)

Motivace

Žijeme dnes v prostředí internetu. Je všude. Všude kolem nás. Prostupu¬je naše studium, naší práci, mísí se do naší komunikace s přáteli i blízký¬mi. Internet se dnes nezřídka stává dokonce součástí našeho intimního ži¬vota s těmi nejbližšími. Jaké jsou vaše zkušenosti? Jaké jste zažili momen¬ty intimní komunikace prostřednictvím internetu? Co se dělo? Jaké to bylo?

Mnoho lidí využívá anonymitu klávesnice k tomu, aby zkoušeli nejrůz¬něji experimentovat. Vyzkoušet si být někdo jiný. Zkusili jste někdy i vy být na internetu někdo jiný? Prožívat intimní chvíle v kůži někoho jiného?

Teď máte chvíli zamyšlení. Vyprávějte svůj příběh ostatním. Zkuste za¬chytit na papír na stole, jaké to bylo. V čem to bylo výjimečné. V čem to bylo jiné. V čem to naopak jiné nebylo. Co vám to přinášelo. Jaké obavy jste měli. Jaká rizika to může přinášet?

Popis

 • Každý stůl dostane A3 čtvrtku, na kterou si mohou dělat poznámky k tématu.
 • Příjemná atmosféra, hudba, čajová obsluha…
 • Lektoři se mohou připojovat k různým stolům, kde se mohou ptát na různé otázky nebo mohou také sdílet své zkušenosti.
 • Poté nenásleduje žádná hromadná reflexe, ale po vyčerpání tématu přichází postupně volná zábava.

Otázky k reflexi

Reflexi realizovat jindy – například druhý den ráno.

 • Překvapilo vás něco?
 • Měli jste s někým podobnou zkušenost?
 • Měli jste někdo naopak docela odlišnou zkušenost od ostatních?
 • Jaké byly vaše nejzajímavější postřehy, které jste zaznamenali na svůj papír?

Zkušenosti z LOL

Prostředí čajovny přispívá k tomu, aby se účastníci navzájem otevřeli a cítili se příjemně a bezpečně. Je vhodné, aby lektoři citlivě obcházeli stoly a nenápadnými otázkami vedli účastníky k diskuzi o hlubších tématech. Na 24 účastníků je potřeba nejméně 2-3 instruktory pro vaření čajů.

Aktuálně
21.2.2011
Knížka LiveOnLine
je volně ke stažení.


pod záštitou
Fakulty sociálních věd UK
za podpory
Nadace Vodafone Česká rep.


Partneři projektu

LiveOnLine na Facebooku