O projektuTémataAktivityTýmPartneřiKontakt

Hledej a (ne)najdi

Čas aktivity 1,5 hod + reflexe
Čas přípravy 3 hod
Počet účastníků Neomezeně, limitováno pouze prostorem
Náročnost (Fyz/Psych/Znal) 2/2/1
Prostředí Bezvětrné, osvětlené, nejlépe místnost
Doba konání nezáleží
Počet instruktorů (na hru/přípravu) 3/3

Stručná anotace

 1. Neobvyklá akčně-taktická hra zahrnující týmovou práci i malé morál­ní dilemátko.
 2. Aplikace a diskuse poučky „Kdo má informace, má moc“ a ukázka ga­tekeepingu.

Materiál

 • nastříhané a tříděné otázky + další slova (Cca. 500ks)
 • PC se sluchátky, malými reproduktory / MP3 přehrávače (10-12ks)
 • projektor
 • promítací plátno
 • motivační znělka (Riskuj, Milionář)
 • flipchart
 • notebook/pc pro prezentace a kontrolu (2ks)
 • desky s „lepíky“ na papírky (pro každý tým)
 • černý make-up
 • kostky ledu

Motivace

Soutěžní atmosféru by mohla navodit scénka z Riskuj nebo Chcete být milionářem. Rádi bychom účastníky orientovali na znalostní soutěž, aby se vůbec nezaobírali tím, co hledají, ale snažili se co nejrychleji odpovědět.

Popis

Soutěž mezi týmy „vyhledávačů“ o několika kolech. Účastníky rozdělíme do týmů po 4, do smyšlených vyhledavačů - např. Štroodle, Poodle, Noodle, Rooble, Booble, Toodle. Jejich úkolem je, za určený časový limit na kolo, vyhledat co nejvíce „uživatelských“ požadavků na vyhledávání, které se ob­jevují na centrálním display/flipchartu. Otázky z flipchartu tedy simulují požadavky na vyhledávání „v reálném čase“. Hledají v nepřehledné hromadě papírků s natištěnými slovy, rozházené po zemi (otázky jsou kladeny tak, aby na něj 100% šlo nalézt odpověď ve vytištěných papírcích). Na každém papírku je jedno slovo a jejich cílem je co nejrychleji sestavit z naleze­ných slov odpověď, připevnit (žvýkačkové lepíky) slova na papír ve správném pořadí, přidat k nim číslo otázky a doručit ji k centrálnímu pultíku. Jakmile je odpověď doručena, nebo vyprší časový limit pro vypracování otázky, otázka je stažena. Pro zvýšení soutěživosti je vhodné přidat tabuli s průběžným skóre.

Kritéria výhry:

 • vítězí tým, který dosáhne bodové dominance na nejvíce kontinentech
 • za každý kontinent se body počítají zvlášť
 • v případě shody se započítává počet zodpovězených otázek, pokud nepomůže ani to, následuje rozstřel další otázkou

Je důležité si uvědomit, že nejde o vědomostní soutěž! Vypracování otázek slouží jen jako náplň, ne cíl. Ideální by bylo, aby před posledním kolem bylo co nejvíce týmů vyrovnaných (každý tak ještě může vyhrát) a také tak coby „uživatel“ - instruktor rozhodovat při spornějších variantách odpovědí, které týmy přinesou

Pravidla pro týmy:

1. počet členů dumajících nad otázkou/hledajících/skládajících je na týmu
2. každý člen u sebe může mít právě jeden papírek
3. pokud se papírek se slovem nehodí, lze jej vrátit zpět do hromady, ale není možné jejich odkládání stranou apod. Je tedy možné mít pa­pírek buď:

   • připevněný na odpovědním archu
   • právě jeden u sebe, v tom případě ale už není možno vyhledávat
   • na hromadě

Body se započítávají za každou správně zodpovězenou otázku. Otázka musí být odevzdána se správnými slovy a ve správném pořadí, v opačném případě musí být hráči bez milosti vykázáni, minimálně na konec fronty.

Průběh hry

1. kolo

Uprostřed místnosti je rozsypaná hromada bílých, neoznačených papírků se slovy. Na flipchartu/plátně postupně odhalujeme otázky (číslo + její znění, přibližně každou minutu jednu, ze začátku pustíme do oběhu alespoň 3 nebo 4), tzn., že otázky se na plátně neustále posouvají, něco jako na nádraží seznam vlaků. Každá otázka může být zodpovězena tedy jen jednou. Otázek na kolo 15 + 10 rezervních. Za každou dobře a včasně zodpovězenou otázku získává tým 1 bod. V prvním kolem se soutěží pouze o region Evropy. Pro zvýšení chaosu můžeme nechat nepoužité papírky s odpověďmi ležet na ploše.

2. kolo

Kolo probíhá obdobně, jen je kratší a otázky jsou vědomostně mírně ná­ročnější. Otázek je 20 + 5 rezervních, u každé otázky je navíc vyznačen kontinent, ke kterému se otázka počítá. Za každou správnou odpověď tým získává 2 body. Otázky jsou tentokrát na papírcích, jež jsou barevně označené nebo tištěné na barevné papíry - např. podle druhu odpovědi: zeměpis, datum, název díla, vlastní jméno apod.

Vyhledávače jsou personalizovány a každý, kdo chce přinést odpověď za jednotlivý kontinent, musí být náležitě oděn: (pro větší fotogeničnost)

 1. Antarktida - musí mít u sebe alespoň 3 kostky ledu
 2. Afrika - černý make-up na tváři
 3. Asie - při odevzdání odpovědi se klaní v předklonu s rukama v pro­sebném gestu
 4. Severní a Jižní Amerika - má pod trikem polštář simulující jeho otylou postavu
 5. Evropa - je neustále v poklusu, dívá se na hodinky (musí je mít na ruce!) a tváří se nerudně
 6. Austrálie - přiskáče klokaními skoky. Řešení musí vyndat z kapsy.
Tj. pokud donesu správnou odpověď za Afriku, ale nemám černý make-up na tváři (min. jeden člen týmu), nemohu odpověď odevzdat. Podobně i ve 4. kole

3. kolo

Inspirováno serverem Midomi.com a obecně hlasovým vyhledáváním. Ve třetím kole probíhá zadávání podle zcela ji­ných pravidel - je třeba připravit k použití alespoň 10-12 počítačů/Mp3 přehrávačů se seznamem skladeb očíslované 1-71 (cca. 50-60 co nejznámějších kousků, seznam k inspiraci naleznete v příloze). Zástupci vyhledávačů přicházejí ke zdrojům hudby volně a odběhávají hledat části názvů skladeb v hromádce, která je tentokrát tříděná podle doby vzniku skladby (např. červené papírky - před rokem 1950, modré 1950-70, …). Za správně zodpovězenou skladbu 3 body. O správnosti názvu opět rozhoduje „uživatel“, instruktor. Podle obtížnosti skladeb můžeme uvážit vyvěšení jednoduchého seznamu skladeb (jen interpret a název) někam na zeď (pochopitelně ne ve stejném pořadí jako jsou písničky!). Tak se také bude nejlépe evidovat, které skladby jsou již vyřešené.

Poslední kolo

Poslední kolo má opět mírně jiná pravidla než první a druhé kolo, a je co se týče cílů aktivity nejpřínosnější, provede-li se dobře. Vybrané kontinenty dostanou speciální omezení na vyhledávání, např. Evropa nesmí kvůli poli­tické korektnosti používat slova jako Eskymáci (ale Inuité). Za každou plně zodpovězenou otázku přináleží týmu 5 bodů.

Požadavky na týmy, resp. kontinenty, např:

 1. Ameriky - za každou odpovědí musí být slovo brambora na samostat­ném papírku. Letos je v Americe nadbytek brambor a producenti se tak na ně snaží dělat reklamy.
 2. Afrika - kvůli častým nepokojům jsou vlády nuceny přerušovat připojení k internetu, takže je z praktického hlediska možné odpovědi od­vzdávat v pevně daných intervalech – 1 min možno/1 min nemožno.
 3. Evropa - v žádné variantě odpovědi se nesmí objevit odkaz na národ­nostní menšiny či státní příslušnost, tyto výrazy jsou diskriminující, obyvatelé EU se označují zkrátka jako Evropané, francouzské sýry jako Evropské apod. (tj. při požadavku na vyhledání sýrů z kontinentu Evropa nehledám „Olomoucké syrečky“, ale „Evropské syrečky“).
Tyto požadavky na týmy klademe, abychom dosáhli cíle aktivity – nenápadně účastníky dostat do situace, kdy jim k výhře pomůže ovlivnění obsahu odpovědi a zároveň, kdy si tuto situaci nemusí uvědomit. Pokud na to budou poukazovat, slouží zájmům aktivity odehrát odpověď do autu a nezdůrazňovat princip, např. s odkazem na to, že „taková jsou pravidla“. Po skončení 4. kola a vyhlášení výsledků objasnit princip při reflexi, nebo nechat účastníky, aby na něj přišli.

Časté otázky

 1. Kolikrát jsou odpovědi „v balíku“ k vytištění? Minimálně každé slovo do odpovědi 2x
 2. K čemu slouží žolík? Nahrazuje jedno libovolné slovo

Otázky k reflexi

 • Vnímali jste v poslední části změnu charakteru otázek?
 • Máte pocit, že situace, kterou jsme nastolili, je reálná?
 • Lze nějak umenšit riziko toho, že bychom o gatekeepingu nevěděli?
 • Nakolik důvěřujeme výsledkům z internetu?

Zkušenosti z LOL

Tuto aktivity jsme na LOL stihli odzkoušet bohužel jen v rychlosti a nezbyl žádný čas na reflexi. Podcenili jsme přípravu a kvůli opomenutí jsme neměli správně připravené otázky do 3. kola. V reflexi bychom si tedy museli připravit půdu krátkým teoretickým úvodem, např. o gatekeepingu. Aktivita je poměrně náročná na přípravu, ale je velmi chytlavá, podporuje soutěžení a podle mého má na reflexi velký potenciál.

Přílohy ke stažení

 1. pisne.pdf - seznam písní
 2. vysledky.xlsx - prezentace výsledků kontinentů
 3. papirky.zip - papírky k vytištění
 4. otazky.pdf - seznam otázek
 5. loga.pdf - loga vyhledavačů
Aktuálně
21.2.2011
Knížka LiveOnLine
je volně ke stažení.


pod záštitou
Fakulty sociálních věd UK
za podpory
Nadace Vodafone Česká rep.


Partneři projektu

LiveOnLine na Facebooku