O projektuTémataAktivityTýmPartneřiKontakt

Bezpečnostní soutěž

Čas aktivity 60-90 minut
Čas přípravy 15-30 minut (dle použité techniky)
Počet účastníků 6 - 30 (v našem případě 21)
Náročnost (Fyz/Psych/Znal) 1/2/4
Prostředí v místnosti / přednáškovém sále
Doba konání přes den
Počet instruktorů (na hru/přípravu) 1/1

"Hodně mě zaujala aktivita k bezpečnosti, tu si umím představit jako povinnou na středních školách – přesně s daným videem net-aktivity pana XY a s úkolem pro studenty, co by měl udělat jinak (+ reflexe a výuka)" (Účastnice kurzu)

Stručná anotace

Soutěž expertů na bezpečnost na Internetu. Nejprve individuální a potom skupinové zamyšlení nad tím, jak se na Internetu z hlediska bezpečnosti chovám, zda je možnost změny a jaké.

Cíle aktivity

 1. Uvědomit si základní prohřešky z hlediska bezpečnosti na Internetu na modelovém příkladu.
 2. Diskuzí a spoluprací s ostatními reflektovat své vlastní chování na In­ternetu a sestavit hlavní doporučení pro změnu.
 3. Zmenšit obavu ze složitosti tématu - uvědomit si, že „selský rozum“ může dobře zafungovat - i s minimem technických znalostí.
 4. Hravou formou vzbudit zájem o problematiku (a chuť si třeba o tématu něco dohledat i mimo kurz).

Materiál

 • Projektor a plátno
 • počítače (1 pro každého)*
 • vytištěné zadání (pro každého)**
 • Tužky (pro každého)
 • Papíry (pro každého) — označení stanovišť - SÍŇ EXPERTŮ, KOUTEK PRO ZOUFALÉ, STUDNA NÁPADŮ
 • vytištěné papírky do studny nápadů**
 • Flipchartové /balící papíry (3-5ks)
 • Fixy

* aktivitu lze zrealizovat i bez počítačů - v dalším textu tuto variantu označuji takto BP (tento text se týká varianty bez počítačů), počítače mohou mít minimální konfiguraci, stačí, jsou-li schopni přehrát AVI video a zobrazit dokument ve Wordu
** Viz přílohy

Motivace

Vtipně pojatá motivační scénka o tom, jak si jde jakýsi pan Hrabavý vybrat peníze do banky a slečna u přepážky mu s ledovým klidem a úředním rádoby-vstřícným tónem oznámí, že na jeho kontě téměř žádné peníze nejsou. Pana Hrabavého chytne nepříčetný vztek a po verbálním i fyzickém útoku na pani u přepážky ho vyexpeduje ochranka. Scénka končí sebezpytováním pana Hrabavého, který dospěje k tomu, že mu peníze převedl nějaký internetový zločinec a že si na vzniklou situaci musí najmout bezpečnostní experty - účastníky aktivity.
Pro motivaci lze dále použít kratičkou "samoběžící" prezentaci v Powerpointu, kterou přikládáme v přílohách. Je vhodné jí podbarvit náležitě dynamickou hudbou (originálně je prezentace časována na skladbu Nattfödd skupiny Finntroll).

Popis

1. fáze:

ÚVOD: V už poněkud více strohém tónu než v motivaci představíme, o co v aktivitě půjde - každý z účastníků představuje zaměstnance v konzultantské firmě zabývající se problematikou bezpečnosti a nyní dostal novou zakázku vytvořit posouzení bezpečnosti a řešení situace nového klienta. Přesný popis celého případu a i seznam úkolů, které je potřeba vypracovat dostane každý v písemném zadání (toto zadání je v příloze). V zadání je i seznam otázek, na které má každý konzultant zodpovědět. Zatím není třeba vypracovávat přesné odpovědi, spíše se zamyslet, jak by svému nadřízenému vlastními slovy řekli, jak postupovat. Účastníky neupozorňujeme, že všichni mají stejné zadání. Zeptáme se také, zda někdo z účastníků není už hodně pokročilý a technicky zdatný v problematice, pokud ano, vyčleníme ho do pozice «experta», který vstupuje do aktivity ve 3. fázi a dále.

2. fáze:

SAMOSTATNÁ PRÁCE: Dáme 10-15 minut na stručné rozmyšlení si odpovědí na otázky v zadání. K zadání jsou k dispozici přílohy, které každý může najít na svém počítači (jedná se o několik dokumentů ve Wordu a jedno video). BP: Wordovské dokumenty vytiskneme, video promítneme všem na projektoru.

3. fáze:

KDO NEVÍ, TEN SI NECHÁ PORADIT: Dalších cca 15 minut (sledujeme dynamiku a podle toho upravujeme čas). Stále ještě samostatná práce, ale každý může využít několika stanovišť (rozmístěných po objektu):

 1. Síň expertů - zde je možné poradit se s experty. Experti jsou buď or­gové dostatečně znalí problematiky anebo účastníci vyčlenění do této role v 1. fázi. Otázky na experty musí být stručné („čas jsou peníze“).
 2. Koutek pro zoufalé - sem přijde ten, kdo si neví rady a může dát hlavy dohromady s dalšími v podobné situaci.
 3. Studna nápadů - místo, kde je možné vytáhnout si papírek s ná­padem na nějaké bezpečnostní téma. Papírek je po přečtení vrácen do studny.

4. fáze:

JAK JSME NA TOM? Necháme účastníky rozmístit po místnosti tak, že na jednom konci budou lidé, kteří si myslí, že nedokázali z otázek zodpovědět skoro nic, na druhém konci naopak ti, kteří si myslí, že už teď mají velmi ucelené odpovědi na otázky. Následně je podle této škály necháme seřadit do řady a rozpočítáme do týmů (optimálně do 4 nebo 5-ti týmů) tak, aby v každém týmu byli zastoupeni lidi proporčně z obou "pólů".

5. fáze:

TÝMOVÁ PRÁCE: Každý tým vypracuje na baličák odpovědi na otázky. Teprve v této fázi tedy vzniká nějaký hmatatelný výstup. Čas na to dáme 15-20 minut.

6. fáze:

HODNOCENÍ: Týmy vyvěsí své výstupy a každý si může prohlédnout práci ostatních týmů. Fixou může podtrhnout odpovědi, které se mu líbily nejvíce.

7. fáze:

REFLEXE: V kruhu ve skupinové diskuzi, které je strukturována podle témat bezpečnosti, probereme stručně zajímavé postřehy. Ideální je, pokud ten, kdo reflexi vede, pracuje přímo s postřehy napsanými na baličáky. Akcent je na konkrétním zisku pro běžné používá ní Internetu.

Otázky k reflexi

Způsob vedení reflexe viz část Popis. Jednu z možných struktur témat je možné nalézt v prezentaci k přednášce o bezpečnosti, kterou přikládáme do přílohy.

Zkušenosti z LOL

Stěžejní je zvláště ze začátku dobře motivovat. Úskalí jsou trojí: v prvé řadě je samotná aktivita poměrně statická a zaměřená na trénink znalostí a má tak o dost menší potenciál zábavy než aktivity fyzické, kreativní či sociální. V druhé řadě z počátku řada účastníků bojuje s pocitem, že na to nemají, že nejsou experti a "nic je nenapadá". A do třetice počítejte s tím, že když lidé mají samostatně k dispozici Internet, je velikým lákadlem se na něm věnovat vlastním věcem. Konkrétně na kurzu jsme před touto aktivitou uvedli zadání celokurzového "úkolu", který vyžadoval práci na Internetu a značnou část účastníků tak lákalo ho právě v tuto chvíli řešit.

Přílohy ke stažení

 1. zadani.pdf - Zadání pro každého účastníka
 2. studna_napadu.pdf - Štítky pro studnu nápadů
 3. prilohy.zip - Soubor příloh pro přečtení na počítači včetně videa (viz popis fáze 2)
 4. intro.pps - Motivační prezentace jako možnost ke spuštění po moti­vační scénce
 5. bezpecnost.ppt - Prezentace o bezpečnosti uvedená v přednáškové části kurzu - možná inspirace co do bezpečnostních témat k reflexi
Aktuálně
21.2.2011
Knížka LiveOnLine
je volně ke stažení.


pod záštitou
Fakulty sociálních věd UK
za podpory
Nadace Vodafone Česká rep.


Partneři projektu

LiveOnLine na Facebooku